---Reserved---

 

8

 

 

 

 

 

 

---Reserved---

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Inglebretson, Ida emma

1878

 

 

 

 

 

 

5

Inglebretson, Clara

1884

 

 

 

 

 

 

4

Inglebretson, Charles

1886

 

 

 

 

 

 

3

Inglebretson, Martha

1939

 

 

 

 

 

 

2

Inglebretson, Herman

1925

 

 

 

 

---Reserved---

 

1

 

 

  LOT  211  

*

*

*

*

*

*

513
512
511
510
509
306
305
304
303
302
213
212
210
209
211
AREA LOTS
CEMETERY